2011. augusztus 9., kedd

Figyelem minden vállalkozónak!

Nem megy az üzleted? Nincs rá időd?

Fantasztikus weblapok és menedzselés!

Fő feladataim:


TERVEZÉS

A tervezés során kitűzöm a célokat, és az adott helyzetet a cél szempontjából elemezve megfogalmazom a cél elérését szolgáló feladatokat. bővebben>>

SZERVEZÉS

A szervezés során mozgósítom a rendelkezésre álló forrásokat (pénz, technika), kialakítom a tevékenységeket és tevékenységláncolatokat, valamint az ezeket végző személyeket összefogó szervezeteket. bővebben>>

VEZETÉS

A vezetés: személyek és csoportok befolyásolási folyamata célok meghatározása és megvalósítása érdekében. bővebben >>

IRÁNYÍTÁS

Irányítás: a cél elérésére alkotott tervet a források (pénzügyi, fizikai és személyi) irányításával tudjuk megvalósítani. bővebben>>

ELLENŐRZÉS

Ellenőrzés: folyamatos visszacsatolás a tervekhez, szükség esetén módosítás a cél elérése érdekében. bővebben>>
Keressen és én sikeressé teszem üzletét!

Czudor Viktor menedzser
http://czviktor.hu/

Likeold és oszd meg

2011. július 16., szombat

Tervezés

 Tervezés Lépései


1. Üzleti terv

Az üzleti terv a vállalkozás céljai és tényleges lehetőségei között összhang keresése és megteremtése, ennek módjának tartalmi összefüggéseinek bemutatása.

Tartalma: céginformációk, hiteligény, vállalkozás bemutatása, piacelemzés, marketing terv, termékek és szolgáltatások, működési költségek, pénzügyi és jövedelmi terv, függelék.

2. pénzügyi terv

A gazdasági döntések hatásait mérlegelő folyamat illetve eljárás.

tervezés folyamata: információgyűjtés, előző időszak vizsgálata, tervvariánsok kidolgozása, terv elkészítése, megvalósítás vizsgálata az ellenőrzési fázishatárokon.

3. Mérleg és eredményterv

A vállalat mérlegterve tartalmazza hogy a vállalat egésze milyen nagyságrendű és összetételű, eszközökkel gazdálkodhat, ennek működtetésére milyen saját és idegen forrással rendelkezik. rérleg eszköz oldala lehet: befektetett eszközök és forgó eszközök. Forrás oldala: saját tőke, céltartalék, hosszú lejáratú kötelezettség, rövid lejáratú kötelezettség.

4. Startégiai tervezés

Statégián egy hosszú távú a vállalkozás egész tevékenységét felölelő tervkoncepciót értünk.Amelyek meghatározzák a vállalkozás fő céljat a megvalósításhoz az erőforrásokat utakat, módokat, eszközöket.Időtartalma 5-10 vagy 15-20 év is lehet.

5. Beruházások és befektetések tervezése

A beruházás műszaki-gazdasági tevékenység, amelynek célja és eredménye 

. termelő és nem termelő állóalapok létesítése

. korábbi beszerzésü, telepítésü állóalapok bővítése, korszerúsítése.

. az elhasznált állóalapok pótlása


2011. június 7., kedd

Szervezés

 A szervezetek főbb sajátosságai:


• a szervezet elsődlegesen emberek együttese => az emberek

közös feladatra való összefogása lehet:

• ismétlődő,

• tartós jellegű,

• tartalmában változó,

• esetenkénti.

• A szervezetekben racionális munkamegosztás jön létre.

• A funkciók és feladatok elhatárolása a szervezeti

munkamegosztás.

Belső kooperáció igénye:

• a szervezetekben végbemenő folyamatok, cselekvések

keretét a szervezeti struktúra adja => a „részek

együttműködése az egész sikeréért”.

• a struktúra feltételezi a hierarchikus kapcsolatokat. => a

szervezetben legalább két hierarchikus szint van:

• vezetők és

• vezetettek szintje.

• a szervezetek valamilyen közös emberi feladat

megvalósítása céljából jönnek létre.

• A szervezeti fejlődés legfőbb mozgatója a célok és eljárások

normatívákba rögzítése => a szervezet szabályozott

cselekvési rendszer.

A szervezet céljait kifejező különböző normákat együttesen

célrendszernek nevezzük => ebbe a célirányos cselekvés

következő formái tartoznak:

• szervezeti rendeletetés (szervezeti alapfunkció),

• szervezési funkciók,

• szervezet feladatok (hatáskörök, munkaköri leírások stb.).

• A szervezetek információs rendszert hoznak létre. => annak

tagjai közvetlenül vagy közvetve hatnak egymásra.

2011. május 1., vasárnap

Vezetés

Vezetni annyi mint tervezni, szervezni, rendelkezni,
koordinálni és ellenőrizni.

tervezés:

tervezni annyi mint előre látni.

szervezés:

szervezni annyi, mint a szervezetet ellátni minden olyan

anyagi és személyi feltétellel, ami a működéshez hasznos

lehet, amely a feladatok leggazdaságosabb és

legeredményesebb megoldását biztosítja.

rendelkezés:

rendelkezni annyi, mint a szervezetet működtetni.

koordinálás:

koordinálni annyi, mint az összes szervezési folyamatot

harmóniába hozni a működés zavartalanná tétele és

eredményessége érdekében.

ellenőrzés:

az ellenőrzés a kiadott terv, utasítás végrehajtásának

felmérése és értékelése.

A vezetés szervezeten belüli tevékenység.

A vezetés személyiséghez kötött objektív

funkció, amelyben a szubjektív tényezők

súlya fordítva arányos a társadalmi

fejlettséggel => minél bonyolultabb

szervezet vezetéséről kell gondoskodni,

annál fontosabbá válnak a vezetés

elsajátítható, objektív elemei.

A vezetéselmélet sem tekinthető homogén

tudománynak, mivel számos más tudományhoz is kapcsolódó ismereteket tartalmaz.